Missie

Het is mijn missie om mijn opdrachtgevers te verzekeren van de allerbeste consultancy & auditing oplossingen op basis van onze kernbeginselen: professionaliteit, transparantie, vertrouwen en maximale return on investment (ROI) voor zowel de opdrachtgevers als VQSC.

Visie

Het is de visie van VQSC om de beste maatwerk oplossingen te bieden op het gebied van audit en consultancy diensten. Dat doen ik door een persoonlijke pragmatische benadering waarbij de cultuur en bedrijfsprocessen van de opdrachtgevers centraal staat.

Kernwaarden

De kernwaarden van VQSC zijn gebaseerd op alles waar de organisatie waarde aan hecht en voortkomt uit de missie en visie van het bedrijf. Dit standpunt vormt een sterke basis die beschrijft hoe werkzaamheden worden uitgevoerd. VQSC streeft er naar deze kernwaarden in de praktijk te brengen bij alle werkzaamheden voor de opdrachtgevers en zo de missie en visie gestalte te geven.

  • Integriteit en eerlijkheid – VQSC gelooft sterk in het Nederlandse gezegde: eerlijk duurt het langst. En maatschappelijke verantwoordelijkheid is richtingbepalend bij alle werkzaamheden.
  • Professionaliteit – VQSC is van mening dat professionele mensen in een professionele setting de beste kansen hebben op het bereiken van professionele resultaten.
  • Transparantie – De modellen die VQSC hanteert rondom de kwaliteit van haar diensten en het bepalen van de prijzen die VQSC in rekening brengt zorgen er in hoge mate voor dat de belangen van de opdrachtgevers en de bedrijfsbelangen van VQSC samen vallen.
  • Partnerschap – We doen wat we kunnen om voor onze cliënten een echter partner te zijn. Hierbij willen we uitstijgen boven de functie van een bedrijf dat alleen maar afgesproken diensten verleent.
  • Winstgevendheid van ieders investeringen – VQSC wil komen tot maximale winstgevendheid van investeringen voor alle partijen die hier aan bijdragen. Dit betreft zowel de opdrachtgevers, als partners en VQSC.

 

Certificatie audits en certificeren

Als zelfstandige ben ik in het bezit van het diploma “lead” auditor voor kwaliteitsmanagementsystemen conform de IRCA richtlijnen. Hierdoor ben ik in staat bedrijven te certificeren volgens de ISO-9001:2015. Deze certificering kan ik uitvoeren namens een certificerende instelling door middel van een audit. Mijn kennis ligt daarbij voornamelijk op de vakgebieden; Chemie, Bouw, Infra, Groen en Drink- & Afvalwater. In al deze bedrijfstakken heb ik meerdere jaren gewerkt en de daarbij behorende specifieke kennis opgedaan.

IRCA-Certified-Course* Zoekt u een IRCA erkende auditor voor ISO 9001?
* Wilt u een onafhankelijk onderzoek van één van uw leveranciers?
* Verwacht u kennis van de desbetreffende bedrijfstak?
* Wilt u snel kunnen schakelen als u een auditor nodig heeft?

Aarzel dan niet en neem contact met mij op.

Advisering en consultancy 

Als Kwaliteit, Arbo en Milieu adviseur met meer dan 20 jaar ervaring op dit vakgebied, help ik ondernemers met het opstellen en onderhouden van een managementsysteem. Dit moet natuurlijk toegevoegde waarde bieden. Gezamenlijk gaan we hiermee aan de slag. Ik kijk in organisaties met een frisse blik mee, zodat zij kunnen uitblinken op gebied van kwaliteit en veiligheid.

* Wilt u een certificaat behalen? Maar weet u niet waar te beginnen?
* Vragen uw opdrachtgevers om een erkenning?
* Loopt u inschrijvingen mis omdat u geen certificaat kunt laten zien?
* Is het uitvoeren van de interne audits elk jaar weer een last-minute klus?
* Ziet u op tegen een naderende externe audit omdat u vermoedt dat uw systeem niet op orde is?
* Heeft u ook gehoord over de nieuwe ISO normen? Maar hoe pakt u dat aan?

 

 

Certificeren – Certificaat – Certificeringen ….

Verhoeven Quality Services & Consultancy helpt bedrijven hun branchegerichte certificaat te behouden. Dit wordt gedaan door te ondersteunen bij het onderhoud en door gezamenlijk constateringen om te buigen naar verbeteringen. Een middel hierbij is het uitvoeren van interne audits. Het resultaat is een managementsysteem dat toegevoegde waarde bied en leidt tot meer efficiency, grotere klanttevredenheid, hogere omzet en leeft onder uw personeel.

Ziet u uw interne audits ook als een verplichting die horen bij uw ISO certificaat. Ik kan u helpen door deze voor u uit te voeren. Wij richten ons gezamenlijk op aandacht vragende risicovolle processen. Zodoende leveren uw audits u kansen op om de organisatie te verbeteren. Door een effectievere werkwijze, verhoogt uw klanttevredenheid en daarmee uw omzet.

Mist u ook opdrachtgevers doordat u ze niet het vereiste ISO, VCA of BRL certificaat kunt voorleggen. Denk hierbij aan inschrijvingen op aanbestedingen van gemeentelijke of regionale overheden of het werken voor projectontwikkelaars en/of hoofdaannemers? Samen met u en uw medewerkers maak ik een open en te certificeren toegankelijk managementsysteem. Een systeem dat niet alleen resulteert in het felbegeerde certificaat, maar een systeem waarin de medewerkers zich herkennen. Duidelijke procesbeschrijvingen, en u en uw managementteam kunnen uit de procesmetingen waardevolle stuurinformatie halen.

Heeft u interesse in één van deze diensten en/of een oriënterend gesprek, aarzel niet en neem contact op.

Follow by Email
LinkedIn
Share