Arbo

Veilig en gezond werken begint bij kennis

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. Het grootste veiligheidsrisico is het risico wat je niet kent!

Een goed arbobeleid met goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan een optimaal bedrijfsresultaat; minder ziekteverzuim en minder arbeidsongeschikten, verbeterde motivatie van werknemers, een goed imago, minder personeelsverloop en ook een efficiëntere productie.

VCA en veiligheid

De VGM Checklist Aannemers (kortweg, VCA) is een uitgebreide vragenlijst bedoeld om uw organisatie te kunnen beoordelen op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Het VCA-certificaat is dus een zeer nuttig en vaak vereist middel om uw opdrachtgevers te laten zien dat uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).
Voor u en uw medewerkers heeft het daarom vele voordelen wanneer een goede invulling aan de arbeidsomstandigheden wordt gegeven. Hierdoor wordt onder andere uw personeel voorzien van goede persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingen zijn geborgd, zijn de risico’s goed geïnventariseerd en worden ongevallen en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen.

Samen met u zorg ik ervoor dat uw medewerkers veiliger en gezonder werken en uw organisatie haar VCA certificaat haalt. Want er is nooit zoveel haast of werkdruk dat de veiligheid daarvoor moet wijken! Neem vrijblijvend contact met me op.

Follow by Email
LinkedIn
Share