Diensten overzicht

Het hierna volgende overzicht geeft een impressie van de mogelijkheden en diensten die te leveren zijn.

 • Stakeholder & Context analyses t.b.v. de nieuwe ISO 9001:2015 norm
 • Milieu Aspecten Register en Life Cycle Analyses opstellen voor de nieuwe ISO 14001:2015 norm
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie opstellen conform de arbo-wet
 • Uitvoeren van werkplekinspecties conform VCA
 • In kaart brengen van werkprocessen en bijbehorende werkinstructies
 • Onafhankelijke audits bij uw leveranciers
 • Interne audits op Kwaliteit, Arbo en Milieu gebied binnen uw organisatie
 • Geven van toolboxen over operationele veiligheid
 • Schrijven van uw V&G plan voor uw project (zowel ontwerp als uitvoeringsfase)
 • Advisering en begeleiding van aanbestedingstrajecten op Kwaliteit, Arbo en Milieu gebiedISSO logo
 • Opstellen van een legionella beheersplan conform ISSO 55.1 en/of ISSO 55.2
 • Controles op uw drinkwater leiding netwerk en de daarbij behorende risico analyse
 • Uitvoeren van bemonstering op uw drinkwater netwerk

Natuurlijk is deze lijst van diensten slechts een indicatie. Mocht u een specifieke vraag hebben en deze staat niet in onderstaande lijst, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Follow by Email
LinkedIn
Share