Milieu

Milieuzorg – een beter milieu begint bij jezelfMilieuzorg

Uw klanten hechten waarde aan milieu bewustzijn. Ook overheden passen wetgeving aan om bedrijven zo duurzaam mogelijk te laten ondernemen. Een goed milieumanagementsysteem is dus onmisbaar. Op welke manier kunt uw bedrijfs- en productieprocessen optimaliseren? Wat kunt u doen om uw CO2-uitstoot te reduceren? Welke ecologische voetafdruk laat uw onderneming nu achter?

People, planet, profit. Milieuzorg inrichten met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO-14001-norm. Hierdoor kunnen de milieueffecten en milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Dit zal leiden tot een kosten besparing (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen en door het voorkomen van boetes). ISO-14001 certificatie is niet algemeen verplicht, maar wordt steeds meer gevraagd. Grotere bedrijven en overheden, stellen ISO-14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen, en gemeenten kunnen het vragen bij de aanvraag van een milieuvergunning.

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die daarna in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

Samen met u zorg ik voor het in kaart brengen van uw milieurisico’s en eventuele certificering conform de ISO-14001.
Aan een beter milieu werken we samen!

Neem vrijblijvend contact met me op als u vragen heeft over milieuzorg.

Follow by Email
LinkedIn
Share